Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

2018-06-03 02:41:20

Trọng tâm hoạt động của Vietcomreal:
- Hoạt động tư vấn quản lý – tư vấn đầu tư – lập dự án đầu tư;
- Thi công xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Đầu tư, Kinh doanh bất động sản;
- Tiếp thị, môi giới và phân phối các loại bất động sản;
- Các hoạt động kinh doanh bất động sản và dịch vụ bất động sản khác.

Vietcomreal luôn trân trọng và mong muốn được mở rộng quan hệ hợp tác với tất cả các đối tác thuộc các thành phần kinh tế trong và ngoài nước theo các phương án hợp tác hiệu quả, giúp phát huy tối đa lợi thế của các bên.

Chia sẻ :

Giới thiệu khác