Cộng đồng

Vietcomreal giải cứu bí xanh 6.000 đồng/1kg

Vietcomreal giải cứu bí xanh 6.000 đồng/1kg

2018-05-29 01:49:43

Trước tình trạng nông dân huyện Đắk Lắk phải đổ đi hoặc bán bí xanh với giá “rẻ như cho”, Công ty Vietcomreal đã có hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, chung tay tham gia giải cứu bí với giá 6.000 đồng/1kg